Info Marina, markedets mest komplette medlemssystem for båtforeninger og båthavner
Hvorfor velge Info Marina for administrasjon av Deres båtforening/båthavn
Mange båtforeninger og båthavner har i dag medlemsoppfølging basert på regneark og enkle databaser, noe som kan vanskeliggjøre god medlemsoppfølging, fakturering og rapportering til styre og medlemmer . Det er i enkelte tilfeller vanskelig å få kontinuitet i medlemsoppfølgingen når frivillige medarbeidere bytter verv, og medlemsdata ikke er satt i system. Info Marina kan installeres lokalt eller kjøres via internett hos JMData, og flere brukere kan ha tilgang. Dere vil dermed alltid ha et oppdatert medlemssystem, som flere i foreningen kan ha tilgang til, og som sikrer at overføring av arbeidsoppgaver til fremtidige styremedlemmer og frivillige skjer uten at kvaliteten på medlemsregisteret og medlemsoppfølgingen blir påvirket. Mye manuelt arbeide med oppfølging, fakturering, vaktlister etc. blir også borte, og gjør det mye enklere, og mer interessant for de frivillige som skal håndtere medlemsoppfølgingen.
Medlemsoppfølging

 

 • Medlemsregistrering og oppfølging
 • Masseutsendelser av brev, E-poster og SMS
 • Andelsbrev og låneinnskudd
 • Dugnads- og vaktoppfølging, automatisk generering av vaktlister
 • Strøm og måleravlesing
 • Eksport av fakturajournaler til økonomisystem
 • Eksport av data til Småbåtregisteret og KNBF
 • Over 20 medlemsrapporter som kan lagres som PDF, Excel eller sendes på e-post
 • Egen rapportgenerator for fri design av egne rapporter
Brygger og båtplasser

 • Brygger
  • Bryggeregister
  • Båtplasser pr. brygge
  • Beregning av ledig og tildelt breddemeter pr. brygge
  • Bryggelister
 • Båtplasser
  • Båtplassregister med medlemsinformasjon
  • Bredde og lengdeberegning
  • Oppfølging av ledige båtplasser
  • Tidsbestemt utleie og løpende fremleie
  • Båtplasslister
Økonomi og regnskap

 • Kundereskontro
  • Kontoutdrag og saldolister
  • Faktura og ordrehistorikk
 • Fakturering
  • Årlige kontingenter
  • Strømavlesninger, restanse vakt og dugnad
  • Ordinær etterfakturering av ordrer 
 • Innbetalinger
  • OCR innlesning av betalinger
 • Purringer
  • Purrelister og purrebrev
  • Forfallsmelding på e-post